Thứ sáu, 2/6/2023

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Mạnh Hùng
  • Ngày sinh: 24/7/1962
  • Quê quán: Phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
  • Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (kiêm nhiệm)
  • Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

Tiểu sử

Thời gian Quá trình công tác
7/1979 - 8/1980 Nhập ngũ, học tại trường Đại học Kỹ thuật Quân sự, Liên Xô (cũ)
9/1980 - 7/1986 Học viên Trường Thông tin Ulyanovsk, Liên Xô
8/1986 - 12/1989 Trung úy, Thượng úy, Trợ lý kỹ thuật Viện Kỹ thuật thông tin, Binh chủng Thông tin liên lạc
1/1990 - 8/1993 Thượng úy, Trợ lý Công ty Điện tử thiết bị thông tin, Binh chủng Thông tin liên lạc
9/1993 - 8/1995 Đại úy, học viên Đại học Tổng hợp Sydney, Úc
9/1995 - 5/2000 Công tác tại Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội, Binh chủng Thông tin liên lạc
6/2000 - 3/2005 Trung tá, Thượng tá, Phó Giám đốc Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội, Binh chủng Thông tin liên lạc
4/2005 - 12/2009 Thượng tá, Đại tá, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng
1/2010 - 2/2014 Đại tá, Thiếu tướng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng
3/2014 - 5/2018 Thiếu tướng, Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng
6/2018 - 7/2018 Thiếu tướng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Bộ Quốc phòng
7/2018 - 10/2018 Quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
10/2018 - nay Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
8/2021 - nay Ủy viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19