Thứ bảy, 18/9/2021

Mỹ

Quốc kỳ Mỹ
  • Diện tích: 9.834.000 km2 (thứ 3 thế giới)
  • Dân số: 331,45 triệu người (thứ 3 thế giới)
  • Thủ đô: Washington, D.C
  • Ngôn ngữ chính: Tiếng Anh
  • Quốc khánh: Ngày 4/7
  • Tổng thống: Joe Biden
  • Đơn vị tiền tệ: Đô la Mỹ (USD)
  • GDP: 20.930 tỷ USD (2020 - thứ 1 thế giới - nguồn WB)
  • GDP bình quân: 63.543 USD (2020 - nguồn WB)