Thứ tư, 15/7/2020
Thứ tư, 6/9/2017, 16:30 (GMT+7)

Chớp sóng vô tuyến có thể do người ngoài hành tinh phát ra

Các nhà thiên văn học thu được 15 chớp sóng vô tuyến, có khả năng phát ra từ công nghệ laser ngoài hành tinh.