Thứ năm, 27/1/2022
Bạn ổn không?         Thứ bảy, 15/1/2022, 20:00 (GMT+7)

Chồng tốt nhưng tôi chỉ yêu người cũ

Sau thời gian dài chống dịch, Cathy, bác sĩ tuyến đầu mất cảm giác với chồng và rung động lại với người cũ cùng ngành.