Thứ năm, 28/9/2023
Thứ bảy, 30/7/2022, 20:00 (GMT+7)

'Chồng tôi ở đó chỉ để đủ thành viên gia đình'

7 năm hôn nhân, Phương gồng gánh kinh tế, việc nhà trong khi chồng không có chí tiến thủ, thích kiểm soát, anh còn bắt vợ phải xin phép nếu muốn đi ăn với đồng nghiệp.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x Nguyễn Hằng
×
'Chồng tôi ở đó chỉ để đủ thành viên gia đình'