Thứ năm, 24/9/2020
Thứ bảy, 25/11/2017, 07:00 (GMT+7)

Chó nhân bản đầu tiên trên thế giới được tái nhân bản

Một nhóm nhà khoa học tiếp tục tạo thêm bản sao của con chó nhân bản đầu tiên trên thế giới.