Thứ tư, 27/10/2021
Thứ hai, 1/3/2021, 16:28 (GMT+7)

Chỉ tiêu các trường quân đội năm 2021

17 trường quân đội tuyển gần 5.400 học viên, bằng với năm ngoái, trong đó trường Sĩ quan Chính trị tuyển nhiều nhất - 691.