Chủ nhật, 7/6/2020
Chủ nhật, 20/1/2019, 17:01 (GMT+7)

Cấu tạo cánh giúp chim cú bay không phát ra tiếng động

Chim cú gần như không phát ra tiếng động khi bay do cánh của chúng có thể triệt tiêu nhiễu động không khí và hấp thụ âm thanh.