Thứ bảy, 2/7/2022
Thứ hai, 12/11/2018, 12:00 (GMT+7)

Lý do kiến di chuyển theo một hàng

Khi phát hiện thức ăn, kiến tiết pheromone tỏa mùi đặc trưng của bầy dọc đường đi, giúp những con kiến khác có thể lần theo tới chỗ thức ăn.