Thứ hai, 22/4/2024
Thứ tư, 15/3/2023, 11:00 (GMT+7)

Cách tiết kiệm tiền của chuyên gia tài chính

Áp dụng nguyên tắc SMART và công thức 3B-1T là cách nhà hoạch định tài chính cá nhân Nguyễn Thu Giang tiết kiệm cho mọi mục tiêu cá nhân.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x Ngọc Ánh
×
Cách tiết kiệm tiền của chuyên gia tài chính