Thứ sáu, 10/7/2020
Thứ hai, 13/8/2018, 00:00 (GMT+7)

Cách rút chất làm đầy ra khỏi môi

Quá trình rút chất làm đầy khỏi môi rất an toàn nếu được làm bởi chuyên gia và phần lớn trường hợp, đôi môi sẽ trở về hình dáng cũ.