Thứ sáu, 23/10/2020
Thứ tư, 25/4/2018, 07:34 (GMT+7)

Cách thích nghi để con người có thể sống dưới nước

Con người có thể cần mang cá hoặc nhịn thở lâu hơn, bơi nhanh hơn và thay đổi chế độ ăn uống nếu muốn sống thời gian dài dưới nước.