Thứ tư, 29/11/2023
Thứ tư, 19/7/2023, 11:00 (GMT+7)

Cách quản lý chi tiêu không cần ghi chép

Ghi chép thu, chi liên tục tốn thời gian, dễ nản mà vẫn khó tiết kiệm, chuyên gia tài chính cá nhân Nguyễn Thị Thu Uyên chỉ cách quản lý tiền đơn giản không cần sổ sách.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x Ngọc Ánh
×
Cách quản lý chi tiêu không cần ghi chép