Thứ tư, 28/2/2024
Thứ tư, 14/9/2022, 11:00 (GMT+7)

Cách lập mục tiêu tài chính cá nhân trước 30 tuổi

Lập mục tiêu tài chính cá nhân dựa vào hoàn cảnh và nhu cầu cụ thể cho người dưới 30 tuổi ra sao, chuyên gia Mina Chung tư vấn.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x Xanh Lê
×
Cách lập mục tiêu tài chính cá nhân trước 30 tuổi