Thứ bảy, 2/3/2024
Thứ tư, 21/12/2022, 11:00 (GMT+7)

Cách lập kế hoạch tài chính cho năm mới

Nhìn lại chi tiêu năm cũ, tính toán các con số cần đạt được theo bối cảnh kinh tế vĩ mô... là cách chuyên gia áp dụng.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x Ngọc Ánh
×
Cách lập kế hoạch tài chính cho năm mới