Thứ sáu, 9/12/2022
Thứ tư, 22/12/2021, 16:34 (GMT+7)

Các trường thông tin trên hộ chiếu vaccine Việt Nam

Hộ chiếu vaccine của Việt Nam gồm 11 trường thông tin, như họ tên, ngày tháng năm sinh, tên vaccine, số mũi... được đóng gói bằng mã QR.