Thứ hai, 15/7/2024
Thứ bảy, 1/1/2022, 00:00 (GMT+7)

Các trường dùng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP HCM

Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức hai đợt thi đánh giá năng lực. Thí sinh làm ba bài trong 150 phút gồm Sử dụng ngôn ngữ; Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu; Giải quyết vấn đề.