Thứ sáu, 2/6/2023
Thứ bảy, 1/1/2022, 00:00 (GMT+7)

Các trường dùng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội

Kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ diễn ra sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh làm hai bài bắt buộc là Toán và Đọc hiểu cùng một bài tự chọn là Khoa học tự nhiên hoặc Tiếng Anh (tuỳ thuộc vào ngành đăng ký).