Chủ nhật, 14/7/2024
Thứ bảy, 1/1/2022, 00:00 (GMT+7)

Các trường dùng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tổ chức 16 đợt thi trải từ tháng 2 đến tháng 8. Thí sinh làm ba bài thi trên máy tính gồm Tư duy định tính, Tư duy định lượng và Khoa học trong 195 phút.