Thứ hai, 15/7/2024
Thứ ba, 6/7/2021, 00:00 (GMT+7)

Các mức hỗ trợ lao động khó khăn từ gói 26.000 tỷ đồng

Chính phủ ban hành 12 chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch với tổng số tiền 26.000 tỷ đồng.