Thứ năm, 26/5/2022
Thứ bảy, 19/2/2022, 08:01 (GMT+7)

Các mức hỗ trợ lao động gặp rủi ro ngoài nước

Lao động phải về nước trước thời hạn do tai nạn, ốm đau được hưởng tối đa 30 triệu đồng theo Quyết định 40 hiệu lực từ ngày 21/2.

Tạ Lư