Thứ ba, 6/12/2022
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Thứ tư, 10/4/2019, 19:00 (GMT+7)

Bức ảnh hố đen đầu tiên được chụp bằng cách nào?

Nhóm nhà khoa học quốc tế sử dụng mạng lưới 8 kính viễn vọng vô tuyến toàn cầu để chụp bức ảnh đầu tiên về hố đen siêu khối lượng.