Thứ tư, 5/8/2020
Thứ ba, 12/3/2019, 10:14 (GMT+7)

Hố trắng - vật thể bí ẩn trái ngược với hố đen

Hố đen hút mọi vật chất đến mức ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra, còn hố trắng ngăn bất kỳ vật thể nào tiến vào bên trong.