Thứ hai, 27/5/2024
Thứ hai, 4/7/2016, 20:05 (GMT+7)

Bố trí quân lực của Mỹ xung quanh Biển Đông

Quân nhân và khí tài Mỹ hiện diện suốt từ Nhật, Hàn xuống Philippines, thẳng xuống Australia, vòng ôm sang tây ở Thái Lan, vươn qua đông ở Guam. Bố trí lực lượng này khiến Trung Quốc cho rằng họ bị bao vây bởi quân lực Mỹ.

Việt Chung