Thứ tư, 19/6/2024
Thứ bảy, 8/6/2024, 20:00 (GMT+7)

Bố mẹ âm thầm sửa nguyện vọng đại học để ép tôi theo

Vì muốn con học kinh tế, bố mẹ tôi âm thầm sửa nguyện vọng đại học để ép tôi theo và chê trách tôi không đủ cố gắng khi đạt kết quả tệ.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x Nguyễn Hằng
×
Bố mẹ âm thầm sửa nguyện vọng đại học để ép tôi theo