Thứ năm, 13/8/2020
Thứ năm, 26/7/2018, 00:00 (GMT+7)

Biến động bộ máy hành chính Hà Nội cách đây 10 năm

Diện tích tăng 3,6 lần, dân số gấp đôi, bộ máy hành chính giảm đầu mối nhưng phình to về số lượng.