Thứ tư, 3/3/2021
Thứ tư, 25/7/2018, 00:02 (GMT+7)

Tiến trình mở rộng Hà Nội năm 2008

Tháng 3/2008, Chính phủ thông qua đề án mở rộng thủ đô. Hai tháng sau, Quốc hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ gần 93%.