Thứ năm, 18/8/2022
Thứ hai, 18/12/2017, 20:00 (GMT+7)

Biến đổi lãnh thổ Israel và Palestine trong 70 năm qua

Lãnh thổ Israel được mở rộng trong khi diện tích của Palestine dần bị thu hẹp trong 70 năm qua.