Thứ năm, 28/9/2023
Thứ hai, 18/9/2023, 11:00 (GMT+7)

Bay hết vốn vì bắt đáy khi FOMO

Nghe “phím hàng” và tự tin vì làm trong lĩnh vực công nghệ, Hoàng Thanh Hùng lao theo bắt đáy khi crypto giảm và phải trả giá bằng toàn bộ vốn để hiểu bài học "không ai đo được đáy và đỉnh".

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
×
Bay hết vốn vì bắt đáy khi FOMO