Thứ năm, 28/9/2023
Thứ ba, 30/3/2021, 18:58 (GMT+7)

Bầu Chủ tịch Quốc hội, dùng số định danh làm thủ tục đất

Bí thư Thành ủy Hà Nội được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch Quốc hội; Cho phép dùng số định danh cá nhân khi làm thủ tục nhà đất; Nga tranh thủ quảng bá tuyến đường Biển Bắc với tham vọng soán ngôi kênh đào Suez...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x Xanh Lê - Quảng Hường
×
Bầu Chủ tịch Quốc hội, dùng số định danh làm thủ tục đất