Thứ bảy, 10/6/2023
Thứ sáu, 10/3/2023, 00:00 (GMT+7)

'Bất an khi chính sách BHXH liên tục thay đổi'

Nhiều người lao động nói dù số năm đóng BHXH giảm từ 20 xuống còn 15 vẫn sẽ rút một lần vì chính sách liên tục được đề xuất thay đổi càng khiến họ bất an.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x

Ngọc Trang - Nguyễn Hằng

×
'Bất an khi chính sách BHXH liên tục thay đổi'