Thứ sáu, 22/9/2023
Thứ năm, 11/5/2023, 20:00 (GMT+7)

Bằng chứng bác bỏ nghi vấn Hitler trốn thoát

Phần thi thể sót lại duy nhất là mảnh sọ khó xác định ADN, nhiều người tin rằng Hitler đã trốn thoát thay vì tự sát.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x Hằng Hồ - Hải Hằng
×
Bằng chứng bác bỏ nghi vấn Hitler trốn thoát