Thứ tư, 17/8/2022
Bạn ổn không?         Thứ bảy, 26/12/2020, 20:00 (GMT+7)

Bạn trai qua đêm với đồng nghiệp

"Tôi phát hiện bạn trai qua đêm với đồng nghiệp trong một lần công tác nhưng anh nói không có tình cảm với cô ta. Sau lần đó, tôi không tin tưởng và tự ý kiểm tra điện thoại, anh cho rằng đó là xâm phạm quyền riêng tư"