Thứ tư, 24/4/2024
Thứ ba, 14/3/2017, 11:00 (GMT+7)

Bản đồ năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2016

Khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2016 cho thấy 22 địa phương xếp hạng tốt và rất tốt, trong khi có 12 tỉnh thuộc nhóm trung bình trở xuống.