Thứ sáu, 1/12/2023
Thứ bảy, 23/1/2021, 02:54 (GMT+7)

Bản đồ cấm đường phục vụ Đại hội Đảng

Để phục vụ Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Công an TP cấm hơn 20 tuyến đường.

Tạ Lư - Bá Đô