Thứ sáu, 27/5/2022
VnExpress hôm nay         Thứ ba, 4/1/2022, 04:00 (GMT+7)

Bài học của Mỹ từ Omicron

Dù đã chuẩn bị trước nhân lực, vật lực ứng phó Omicron, bệnh viện của bác sĩ Wynn Trần vẫn đối diện nguy cơ quá tải.