Thứ ba, 26/9/2023
Thứ năm, 14/1/2021, 20:20 (GMT+7)

Bà Vũ Kim Hạnh: 'Không bảo vệ được thương hiệu là thất bại đau đớn'

Theo bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, thay vì tản mác, doanh nghiệp nên liên kết để giữ thương hiệu quốc gia và cùng vượt qua suy thoái.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
×
Bà Vũ Kim Hạnh: 'Không bảo vệ được thương hiệu là thất bại đau đớn'