Thứ sáu, 5/6/2020
Thứ hai, 3/9/2018, 11:29 (GMT+7)

Ba đột biến cho thấy con người vẫn đang tiến hóa

Những đột biến giúp thở lâu dưới nước, tiêu hóa thức ăn, kháng bệnh chỉ ra con người vẫn không ngừng tiến hóa để thích nghi với điều kiện sống.