Thứ năm, 8/6/2023
Thứ hai, 13/2/2023, 04:00 (GMT+7)

Áp lực vì loạt kỳ thi vào đại học

Dù có thể xét tuyển điểm tốt nghiệp, Thanh quyết dốc sức chuẩn bị cho 3-4 kỳ thi trước 6 tháng để chắc suất do đại học em muốn vào là một trong nhiều trường sẽ tổ chức thi riêng năm nay.

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x

Kim Ngân

×
Áp lực vì loạt kỳ thi vào đại học