Thứ sáu, 27/5/2022
VnExpress hôm nay         Chủ nhật, 13/3/2022, 04:00 (GMT+7)

Áp dụng '5K' ra sao với Omicron?

Đặc điểm lây nhiễm của Omicron khác xa chủng gốc, để phòng dịch, việc giữ khoảng cách và tránh tụ tập không phải quy định về số người mà cần có quy trình quản lý đám đông, theo bác sĩ Trần Văn Phúc.