Thứ bảy, 25/5/2024
Thứ năm, 27/6/2019, 14:09 (GMT+7)

9 năm đàm phán Hiệp định thương mại tự do với châu Âu

Hơn 99% dòng thuế với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xoá bỏ sau 7 năm EVFTA có hiệu lực.