Thứ tư, 19/6/2024
Thứ tư, 2/3/2022, 10:40 (GMT+7)

7 thập kỷ NATO đông tiến ở châu Âu

Từ khi thành lập năm 1949, NATO liên tục mở rộng về phía đông châu Âu, kết nạp thêm 14 nước trong giai đoạn 1991-2020, nâng tổng số thành viên lên 30.

Đồ họa: Statista