Thứ hai, 22/4/2024
Thứ hai, 5/10/2020, 00:00 (GMT+7)

45 đời tổng thống Mỹ

Nước Mỹ có 45 đời tổng thống, trong đó có một tổng thống giữ chức hai nhiệm kỳ không liên tiếp.