Thứ bảy, 10/6/2023
Thứ bảy, 20/7/2019, 01:00 (GMT+7)

37 trạm BOT lắp đặt thu phí không dừng

Các trạm BOT lắp đặt thu phí không dừng sẽ rút ngắn thời gian qua trạm, giảm ùn tắc và minh bạch tài chính của dự án.

Việt Chung - Đoàn Loan