Thứ bảy, 15/5/2021
Thứ ba, 9/1/2018, 10:23 (GMT+7)

35 trạm BOT được giảm phí

Để giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân, Bộ Giao thông đã rà soát hơn 70 dự án BOT và giảm phí đường bộ tại 35 trạm.

Việt Chung - Đoàn Loan