Thứ sáu, 4/12/2020
Thứ bảy, 12/10/2019, 00:00 (GMT+7)

17 dự án giao thông trọng điểm ở Hà Nội

Hà Nội đang triển khai 2 dự án đường sắt đô thị và chuẩn bị thủ tục đầu tư 3 tuyến khác.

Dự án giao thông trọng điểm Hà Nội
 
 

Tạ Lư - Đoàn Loan