Thứ bảy, 3/12/2022
Mới nhất
Tin theo khu vực
International
Thứ ba, 8/11/2016, 10:12 (GMT+7)

15 chuyên ngành được trả lương cao khi ra trường ở Mỹ

Bằng việc phân tích hàng trăm nghìn hồ sơ xin việc và báo cáo tiền lương, trang web đánh giá môi trường làm việc và nhân sự Glassdoor (Mỹ) đã xác định chuyên ngành trả lương cao trong 5 năm đầu sau tốt nghiệp.

1. Khoa học máy tính 

Mức lương cơ bản trung bình: 70.000 đôla Mỹ.

Nghề nghiệp phổ biến: kỹ sư phần mềm, kỹ sư hệ thống, nhà phát triển Web. Ảnh: Science Canvas.

2. Kỹ thuật điện

Mức lương cơ bản trung bình: 68.438 đôla Mỹ.

Nghề nghiệp phổ biến: kỹ sư điện, kỹ sư hệ thống, nhà phát triển phần mềm. Ảnh: WCTC.

3. Kỹ thuật cơ khí

Mức lương cơ bản trung bình: 68.000 đôla Mỹ.

Nghề nghiệp phổ biến: kỹ sư cơ khí, kỹ sư thiết kế, kỹ sư dự án. Ảnh: Eventure.

4. Kỹ thuật hóa học

Mức lương cơ bản trung bình: 65.000 đôla Mỹ.

Nghề nghiệp phổ biến: kỹ sư hóa học, kỹ sư quy trình, kỹ sư dự án. Ảnh: Northwestern University.

5. Kỹ thuật công nghiệp

Mức lương cơ bản trung bình: 64.381 đôla Mỹ.

Nghề nghiệp phổ biến: kỹ sư công nghiệp, kỹ sư đảm bảo chất lượng, nhân viên lập kế hoạch sản xuất. Ảnh: With My Degree.

6. Công nghệ thông tin

Mức lương cơ bản trung bình: 64.008 đôla Mỹ.

Nghề nghiệp phổ biến: chuyên viên lập trình kiêm phân tích,  chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật, kỹ sư hệ thống. Ảnh: RKB Official.

7. Kỹ thuật xây dựng dân dụng

Mức lương cơ bản trung bình: 61.500 đôla Mỹ.

Nghề nghiệp phổ biến: kỹ sư xây dựng, kỹ sư kết cấu, kỹ sư công trường. Ảnh: TES.

8. Thống kê

Mức lương cơ bản trung bình: 60.000 đôla Mỹ.

Nghề nghiệp phổ biến: chuyên viên phân tích dữ liệu, chuyên viên thống kê, nhà khoa học dữ liệu. Ảnh: Datafloq.

9. Y tá 

Mức lương cơ bản trung bình: 58.928 đôla Mỹ.

Nghề nghiệp phổ biến: y tá trong làm việc dưới sự giám sát của bác sĩ, y tá được phép dạy nghề, y tá làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe cá nhân. Ảnh: MDC.

10. Hệ thống thông tin quản lý

Mức lương cơ bản trung bình: 58.000

Nghề nghiệp phổ biến: nhà quản trị mạng, chuyên viên phân tích kinh doanh, chuyên viên phân tích dịch vụ khách hàng. Ảnh: CSU Chico.

11. Tài chính

Mức lương cơ bản trung bình: 54.900 đôla Mỹ.

Nghề nghiệp phổ biến: chuyên viên phân tích tài chính, kế toán, chuyên viên phân tích ngân hàng đầu tư. Ảnh: The Stoneyard.

12. Toán học

Mức lương cơ bản trung bình: 54,018 đôla Mỹ.

Nghề nghiệp phổ biến: giáo viên toán học, kỹ sư phần mềm, chuyên viên phân tích dữ liệu. Ảnh: Thejournal.

13. Kỹ thuật y sinh

Mức lương cơ bản trung bình: 52.814 đôla Mỹ.

Nghề nghiệp phổ biến: kỹ sư y sinh, kỹ sư dịch vụ, cộng tác nghiên cứu lâm sàng. Ảnh: Emeze.

14. Kế toán

Mức lương cơ bản trung bình: 52.000 đôla Mỹ.

Nghề nghiệp phổ biến: kế toán, kiểm toán, chuyên viên phân tích tài chính. Ảnh: Consultbc.

15. Kinh tế học

Mức lương cơ bản trung bình: 52.000 đôla Mỹ.

Nghề nghiệp phổ biến: chuyên viên phân tích tài chính, chuyên viên phân tích quản lý, kế toán. Ảnh: PB Works.

Thanh Tâm