Ngày 27/7, mâm giỗ chung được thắp hương nghi ngút ở Nhà thờ và ghi danh 6.200 anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Đông Tác (TP Tuy Hòa).

Chọn trường (0) :

Tra điểm theo SBD hoặc Họ tên:

Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định cấm tham gia đấu thầu về tư vấn giám sát trong 18 tháng với 2 đơn vị được cho là thiếu trách