Khách vào phòng Vip massage được các cô gái mặc váy hở hang chiều chuộng, kích dục để nhận tiền bo.
Quảng Nam nơi thừa, nơi thiếu cầu treo
Nơi vùng cao người dân đang phải dùng săm ôtô qua sông vì không được xây cầu, trong khi huyện trung du có địa hình không thích hợp lại được
Nhiều học sinh Malaysia còn nhớ rõ những lỗi ngữ pháp mà cô giáo của mình từng dạy sai suốt những năm đi học phổ thông.
Cho một bảng ném phi tiêu. Có cách rất hay để ước tính giá trị của số pi bằng cách liên tục chọn ngẫu nhiên các điểm nằm trong hình vuông này.