Lý giải nhiều nguyên nhân khiến phải dời trung tâm hành chính về lại thị trấn Thạnh Mỹ chỉ sau thời gian ngắn, Chủ tịch huyện Nam Giang (Quảng Nam)
Chính tả tiếng Anh không chỉ là thách thức với người lớn mà còn gây khó khăn cho trẻ em. Nhiều lỗi sai thơ ngây của trẻ khiến nhiều người phải phì cười.