Người dân kéo đến khu vực đang thi công bờ kè ven sông Như Ý để yêu cầu dừng mọi hoạt động xây dựng, buộc đơn vị thi công tìm lại 34
Phan Thanh Tùng (học sinh lớp 12, THPT số 1 Đức Phổ, Quảng Ngãi) đến với công nghệ thông tin từ quá khứ mê chơi điện tử và thành tích học tập rất kém.