Hoạt động mại dâm ở thủ phủ miền Tây đang có nhiều diễn biến phức tạp, không chỉ ở thành thị mà còn ở vùng nông thôn.
Bạn có thể bổ sung vốn từ vựng về mùa đông với những thẻ nhớ (flashcard) gồm hình ảnh và gợi ý ở mặt trước, đáp án ở mặt sau để luyện khả năng ghi nhớ, suy luận.
Xét trung bình thì đa số chúng ta có bạn và người bạn ấy có nhiều bạn hơn so với chúng ta. Một nghiên cứu năm 1991 của nhà xã hội học Scott L. Feld cho thấy có 74% số người có ít bạn hơn so với bạn của họ.