Nhiều văn bằng của cán bộ, công chức huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) tẩy xóa thông tin, ngày tháng năm sinh không khớp theo sổ bảo hiểm…
Giáo viên phải quan tâm đánh giá tất cả học sinh, không được “quên” em nào, nhưng khi viết nhận xét vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục không bắt buộc phải ghi nhận xét tất cả học sinh hàng tháng; không lạm dụng việc dùng các câu nhận xét có mẫu.