Ba ngày sau sự cố đường điện cao thế 110KV phóng xuống hàng trăm nhà dân, khiến một người thiệt mạng, nhiều gia đình vẫn chưa dám đấu lại điện,
Bạn sẽ ghi nhớ cấu trúc của câu khen ngợi qua một đoạn trong Max Điên, phim về một người hùng thế giới hậu tận thế với những cảnh hành động gay cấn đến dựng tóc gáy.
Từ lầu 1 của siêu thị, Châu đi chầm chậm xuống (với vận tốc không đổi) theo thang cuốn đang xuống cùng chiều và chạm bậc cuối của thang cuốn sau 12 bậc.
 
 
Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, sinh học và di truyền học của Việt Nam chia sẻ kiến thức về thực phẩm biến đổi gen.