Đến họp báo muộn 30 phút sáng nay, đại diện chủ đầu tư và nhà thầu cúi đầu xin lỗi các nạn nhân và toàn thể người dân Việt Nam
Với kết quả thăm dò có trường 100% học sinh chỉ đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) yêu cầu các trường giải thích thêm cho học sinh để các em hiểu rõ quy chế.