Người dân xã Bản Qua, huyện Bát Xát, những ngày qua thường nhìn thấy hàng trăm con chim bay rợp trời.