"Chúng tôi không thể chấp nhận con mình học tại trường mà người quản lý không có đạo đức", phụ huynh tên Hằng bức xúc. Nhưng gần 90 phụ huynh
Căng thẳng học tập, Minh (lớp 8) đã có ý định tự sát và từng rạch tay hàng chục lần. Vân (lớp 10) cứ đến trường lại nhắn tin 'con muốn chết' cho mẹ. Một số giáo viên cũng phải điều trị tâm lý vì áp lực công việc.