'Việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên từ 3 lên 4,5% đã được cân nhắc rất kỹ, các trường cũng có thể linh động

Tiếng mẹ đẻ của người Anh là thứ ngôn ngữ toàn cầu và cũng vì thế, họ nổi tiếng là "lười" học ngoại ngữ. Chủ đề này xuất hiện trong Đề Reading giúp bạn luyện kỹ năng làm bài "True - False - Not Given" sau đây.