Người dân lần thứ ba chặn xe trên con đường này để phản đối xe ben gây ô nhiễm môi trường và tai nạn giao thông.
Cuối tuần qua, học sinh tiểu học ở Hà Nội đã tham gia bán hàng, cùng góp sức kiếm tiền ủng hộ cho quỹ "Vì trẻ em nghèo vùng cao".