Các chung cư trên 50 tuổi ở trung tâm TP HCM đã xuống cấp nghiêm trọng, hàng chục nghìn người vẫn sống ở đó dù cơ quan chức năng đã
Không chỉ Việt Nam mà ngay tại các quốc gia nói tiếng Anh, lỗi chính tả vẫn xảy ra ở các biển hiệu, tin nhắn khiến người đọc không khỏi bối rối.
 
 
Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, sinh học và di truyền học của Việt Nam chia sẻ kiến thức về thực phẩm biến đổi gen.