Dù có trong tay những vũ khí có thể gây thiệt hại nặng nề cho Hàn Quốc và Mỹ, Triều Tiên khó có thể thắng nếu chiến tranh nổ ra.