Cuộc sống của Kim Jong-nam ở Singapore

Kim Jong-nam được mô tả là người dễ tính, vui vẻ, ít nói về quê hương và xuất thân của mình.