Air Koryo của Triều Tiên bị đánh giá là hãng hàng không tồi tệ nhất thế giới chủ yếu vì những quy định khác thường mà họ áp dụng.