Tổng cục Trinh sát - cơ quan phụ trách điệp vụ nước ngoài của Triều Tiên

Được xây dựng từ ba cơ quan tình báo, Tổng cục Trinh sát Triều Tiên có chức năng, quyền hạn lớn trong thực hiện các điệp vụ ở nước ngoài.