Em biết anh là người tốt, biết lo cho gia đình, nhưng em còn quá nhỏ so với anh. Anh từng đi tù, em lo gia đình em không chấp
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.
Bố ạ, con muốn lắm được khẳng định bản thân trong xã hội. Con muốn lắm được cống hiến và lao động. Con muốn lắm mọi người công nhận tài
"Anh yêu em hôm nay nhiều hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai", đó là câu nói mà lúc trước anh thường nói. Cho dù có xảy ra chuyện